Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Tehran, Republik Islam Iran

Merangkap Republik Turkmenistan
Alamat : 180, Ghaemmagham Farahani Ave. (P.O.BOX 11365/4564), Tehran, Iran ​Hotline No. +98 99 1466 8845
Telepon : (98-21) 8871-6865, 8871-7251, 8855-3655
Fax : (98-21) 8871-8822
Website : www.kemlu.go.id/tehran
Email : tehran.kbri@kemlu.go.id

Kontak Kami