Đại sứ quán indonesia tại Hà Nội, Việt Nam

địa Chỉ Nhà : 50, Ngo Quyen Street, Hanoi, Vietnam
điện Thoại : (+84-24) 3825-3353, 3825-3324, 3925-796, 3825-6316
Fax : (+84-24) 3825-9274
Website : www.kemlu.go.id/hanoi
Email : hanoi.kbri@kemlu.go.id

Liên Hệ Chúng Tôi