Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar es Salaam, Republik Persatuan Tanzania

Merangkap Republik Burundi dan Republik Rwanda
Alamat : 299 Ali Hassan Mwinyi Road, (P.O.BOX 572) Dar es Salaam, Tanzania
Telepon : (255-22) 211-8133, 211-5841
Fax :
Website : https://kemlu.go.id/daressalaam/id
Email : daressalaam.kbri@kemlu.go.id , embassy@indonesia.or.tz


<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3961.691182254047!2d39.28403921459206!3d-6.807369295079892!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x185c4b70dc5b5daf%3A0xb3b93c33605caa80!2sEmbassy%20of%20the%20Republic%20of%20Indonesia!5e0!3m2!1sen!2stz!4v1588074364023!5m2!1sen!2stz" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>​

Kontak Kami